กราบหัวใจ 2 สามีภรรยา เปิดบ้านรับเลี้ยงคนชรๅมานานกว่า 17 ปี

สวัสดีครับ เดินตามพ่อในครั้งนี้มีเรื่องราวดีดีที่เกิดขึ้นในสังคมและน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก สำหรับ ๒ สามีภรรยๅที่ได้เปิดบ้านรับเลี้ยง คนชร า ในนามของ บ้านศิริวัฒนธรรม บ้านที่รับอุปการะคนช ราไร้ญาติมาดูแล เกือบ ๒๐ ชีวิ ตทำมานานถึง ๑๐ ปีแล้วโดยบ้านนี้อยู่ในความดูแลของ คุณนารี นีสันเทียะ อายุ ๓๘ ปี และคุณกล้า ศิริวัฒนธรรม อายุ ๓๐ ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ ในย่านดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี กำลังทำการดูแลและพย …

Read More